L'ORÉAL DANMARK A/S

PRIVATLIVSPOLITIK

TIL VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Det er L’Oréals ambition at være en eksemplarisk virksomhed og bidrage til at gøre verden til et smukkere sted. Vi lægger stor vægt på ærlighed og klarhed, og vi er engagerede i at opbygge stærke og vedvarende relationer til vores forbrugere, baseret på tillid og gensidig gavn.  En del af dette engagement indebærer beskyttelse af og respekt for dit privatliv og dine valg. Respekt for dit privatliv er essentiel for os. Derfor fremlægger vi ”Vores løfte om privatliv” og hele vores Privatlivspolitik nedenfor.

Denne Privatlivspolitik omhandler, hvordan vi bruger personoplysninger, som vores kunder deler med os i forretningsøjemed, herunder eksempelvis saloner, apoteker, forhandlere eller andre interessenter, som influencere.

Privatlivspolitikken bliver løbende opdateret, og derfor bør den jævnligt gennemgås. Sidste gang, vi ændrede vores Privatlivspolitik, var i oktober 2019.

VORES LØFTE OM PRIVATLIV

1)     Vi respekterer dit privatliv og dine valg

2)     Vi sikrer os at privatliv og sikkerhed er inkorporeret i alt hvad vi gør

3)     Vi sender dig ikke markedsføringsmateriale, med mindre du har ønsket det. Du kan til enhver tid skifte mening

4)     Vi udbyder eller sælger aldrig dine oplysninger

5)     Vi er engagerede i at beskytte og opbevare dine oplysninger sikkert. Dette indebærer, at vi kun arbejder med betroede samarbejdspartnere

6)     Vi er engagerede i at være åbne og transparente omkring vores brug af dine oplysninger

7)     Vi bruger ikke dine oplysninger i sammenhænge, vi ikke har informeret dig om

8)     Vi respekterer dine rettigheder og prøver altid at imødekomme dine ønsker, så vidt det er muligt, i overensstemmelse med vores eget juridiske og operationelle ansvar.

For uddybende information om vores procedurer vedrørende privatliv, har vi nedenfor angivet hvilke personoplysninger, vi kan modtage direkte fra dig eller gennem din interaktion med os, hvordan vi bruger dem, hvem vi kan dele dem med, hvordan vi beskytter dem og opbevarer dem sikkert, samt dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger. Ikke alle situationer vil være relevante for dig. Denne Privatlivspolitik giver dig et overblik over alle potentielle situationer, hvor vi kan interagere med hinanden.

Bemærk, at alle nedenstående oplysninger ikke nødvendigvis gælder for dig. Nedenfor har vi lavet en oversigt over alle mulige situationer, hvor vi er i kontakt/kommunikerer med hinanden, og en eller flere af disse kan gælde for dig, afhængigt af hvilken kontakt/kommunikation du har haft med os. Hvis du f.eks. ikke har uploadet et billede af dig selv på din profil hos os, så gælder disse oplysninger ikke for dig.

Når du deler personoplysninger med os, eller når vi indsamler dine personoplysninger, behandler vi dem i overensstemmelse med denne Politik. Læs venligst denne information omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

NORDIC DATA PROTECTION OFFICER / DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

L’Oréal Danmark A/S

Att.: Nordic Data Protection Officer (databeskyttelsesrådgiver)

Havneholmen 25

1561 København V

Denmark

E-mail: [email protected]

 

HVAD FINDER DU I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK?

Hvem er vi?

Hvad er personoplysninger?

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig og hvordan bruger vi dem?

Hvordan indsamler eller modtager vi dine oplysninger?

Automatiserede individuelle afgørelser

Profilering

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Hvor opbevarer vi dine personoplysninger?

Hvor lang tid beholder vi dine personoplysninger?

Er mine personoplysninger i sikkerhed?

Links til tredjeparters websites og login via sociale medier

Sociale medier og brugergenereret indhold

Dine rettigheder og valg

Kontakt

 

HVEM ER VI

L’Oréal har kontorer i 140 lande på verdensplan og dækker mange forskellige mærker og produkter. For yderligere oplysninger om L’Oréal koncernen, se http://www.loreal.com/group.

L'Oréal Danmark A/S er ansvarlig for de personoplysninger du deler med os. Når vi siger ”L’Oréal”, ”os”, ”vores” eller ”vi” er det denne virksomhed, vi refererer til. L’Oréal Danmark A/S er den dataansvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

L'Oréal Danmark A/S

CVR nr. 70710218

Havneholmen 25

1561 København V

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

“Personoplysninger” betyder enhver information eller dele af information, der kan identificere dig enten direkte (fx dit navn) eller indirekte (fx via pseudonymiserede oplysninger, såsom et unikt id.). Det betyder at personoplysninger omfatter oplysninger, som fx e-mail- og postadresse, telefonnummer, brugernavne, profilbilleder, personlige præferencer, indkøbsvaner, brugergenereret indhold, bankoplysninger og oplysninger om dine karakteristika. Det kan også omfatte unikke identifikatorer, som din computers IP-adresse eller din mobile enheds MAC-adresse samt cookies.

Denne Privatlivspolitik omhandler alle dine personoplysninger, som indsamles og bruges af  L'Oréal.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG OG HVORDAN BRUGER VI DEM?

Du, som kunde, er kernen i vores aktiviteter. Vi er altid glade for at høre fra dig, få mere at vide om dig og udvikle og tilbyde produkter, som du kan lide og kan bruge til at styrke og udvikle din forretning.

L’Oréals ambition er at udvikle relationer, der bygger på gennemsigtighed og gensidig tillid.

Vi ved, at mange af jer også er glade for at interagere med os, og derfor er der mange måder, hvorpå du kan dele dine personoplysninger med os, og hvorpå vi kan indsamle disse.

 

Hvordan indsamler eller modtager vi dine oplysninger?

Vi kan indsamle eller modtage oplysninger fra dig via vores websites, formularer, apps, enheder, L’Oréals produkt- eller brandsider på sociale medier mv. Nogle gange giver du os oplysningerne direkte (fx når du opretter en konto, når du kontakter os eller når du handler på vores websites/apps og i butikker/skønhedssaloner), nogle gange indsamler vi dem (fx ved at bruge cookies for at forstå, hvordan du bruger vores websites/apps) og nogle gange modtager vi  dine oplysninger fra tredjeparter, eksempelvis andre enheder i L’Oréal-koncernen.

Når vi indsamler dine oplysninger, angiver vi de obligatoriske felter med stjerner. Disse oplysninger er nødvendige at behandle for at:

  • opfylde vores aftale med dig (fx levere de produkter du har købt på vores websites/apps)
  • give dig den service du har ønsket (fx at levere et nyhedsbrev); eller
  • overholde lovkrav (fx ved fakturering).

Hvis du ikke indtaster oplysningerne, i de felter der er markeret med en stjerne, kan det påvirke vores evne til at levere produkterne og tjenesterne.

Vi beskriver nærmere i oversigten nedenfor, og forklarer:

1)     Gennem hvilken interaktion kan dine oplysninger blive afgivet eller indsamlet? Denne kolonne forklarer hvilken aktivitet eller situation du er involveret i, når vi bruger eller indsamler dine oplysninger. Fx, om du gennemfører et køb, tilmelder dig et nyhedsbrev, eller kigger på et website/app.

2)     Hvilke oplysninger kan vi modtage direkte fra dig eller fra din interaktion med os? Denne kolonne beskriver hvilke typer af oplysninger vi kan indsamle om dig, afhængigt af situationen.

3)     Hvordan og hvorfor kan vi bruge dem? Denne kolonne beskriver, hvad vi må gøre med dine oplysninger og formålene med at indsamle dem.

4)     Hvad er retsgrundlaget for at bruge dine personoplysninger? Denne kolonne beskriver grundlaget for, at vi kan bruge dine oplysninger.

 

Afhængigt af det formål oplysningerne bruges til, kan retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger være:

• Dit samtykke

• Opfyldelse af en kontrakt - Det gælder blandt andet, når du videregiver dine personoplysninger til os, så vi kan yde dig en service (f.eks. hvis du beder os om at oprette en profil for dig som kunde, eller hvis du ønsker at købe et produkt, og vi varetager den dertilhørende logistik).

• Vores legitime interesse, som kan være:

• Forbedring af vores produkter og tjenester: nærmere bestemt, vores forretningsmæssige interesse i bedre at forstå dine behov og forventninger, og hermed kunne forbedre vores tjenester, websites/apps/enheder, produkter og brands til vores forbrugeres fordel.

• Forebyggelse af misbrug: sikre at betaling gennemføres uden svig og misbrug.

• Sikring af vores værktøjer: sørge for at de værktøjer, der bruges af dig (vores websites/apps/enheder) er sikre, at de virker korrekt og at de løbende bliver forbedret.

• En juridisk forpligtelse – Det er i disse tilfælde, at vi som følge af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser er nødt til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. når du foretager et køb, så er vi forpligtet til at gemme dine transaktionsoplysninger for overholdelse af skatte- og regnskabsmæssige krav).

Automatiserede afgørelser

Vi bruger tredjepartsleverandørers løsninger med det formål at sikre transaktioner på vores websites/apps/enheder mod svindel og misbrug. Metoden til at opdage bedrageri er fx baseret på simpel sammenstilling, samkøring, gruppering, forudsigelse og påvisning af uregelmæssigheder ved at bruge intelligente programmer og forskellige teknikker til sammensmeltning og sortering af data.

Processen med at undersøge mulig svindel kan være fuldstændig automatiseret, men kan også involvere menneskelig indgriben, hvor en person træffer den endelige afgørelse. Under alle omstændigheder træffer vi rimelige forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse adgang til dine oplysninger.

Som et resultat af processen med at opdage mulig svindel kan du opleve (i) forsinkelse i behandlingen af din ordre/anmodning, mens din betaling bliver gennemgået af os og (ii) begrænset adgang til eller at blive udelukket fra en tjenesteydelse, hvis der identificeres en risiko for svig. Du har ret til, at få adgang til de oplysninger vi baserer vores beslutning på. Se venligst afsnittet ”Dine rettigheder og valg” nedenfor.

 

Profilering

Når vi sender eller viser personligt tilpasset kommunikation eller indhold, kan vi bruge nogle teknikker der betegnes som ”profilering” (dvs. enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende disse til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons personlige præferencer, interesser, økonomiske situation, adfærd, lokalitet, sundhedsoplysninger, pålidelighed eller færden). Det betyder, at vi kan indsamle dine personoplysninger i de forskellige scenarier, der er nævnt i oversigten ovenfor.  Vi centraliserer disse oplysninger og analyserer dem for at kunne vurdere og forudsige dine personlige præferencer og/eller interesser.

Baseret på vores analyse sender eller viser vi kommunikation og/eller indhold, der er skræddersyet til dine interesser/behov.

Under visse omstændigheder har du ret til, at gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger til ”profilering”. Se venligst afsnittet ”Dine rettigheder og valg” nedenfor.

 

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi kan dele dine personoplysninger i L’Oréal-koncernen for at overholde vores juridiske forpligtelser, for at forhindre svig og/eller sikre vores værktøjer, forbedre vores produkter og tjenester, eller efter at have indhentet dit samtykke til at dele oplysningerne.

Afhængigt af de formål de blev indsamlet til, og kun i det omfang det er nødvendigt, kan L’Oréal-enheder rundt om i verden få adgang til dine personoplysninger, dog i pseudonymiseret form, hvor det er muligt (forhindrer direkte identifikation) og, hvor det er nødvendigt for at levere de ønskede tjenester.

Vi kan også dele dine personoplysninger i pseudonymiseret form (forhindrer direkte identifikation) med forskere fra L’Oréals Forskning & Innovation, herunder dem der er lokaliseret uden for dit land, med henblik på forskning og innovation.

Hvor det er tilladt, kan vi også dele dine personoplysninger, herunder dem der er indsamlet via cookies, mellem vores brands, med henblik på at harmonisere og opdatere de oplysninger du deler med os, for at udføre statistikker baseret på dine karakteristika og skræddersy vores kommunikation.

Besøg venligst L’Oréal-koncernens website for yderligere oplysninger om L’Oréal-koncernen, vores brands og placeringer.

Vi kan dele dine personoplysninger med henblik på markedsføring med tredjeparter eller enheder i L’Oréal-koncernen.

Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter med henblik på direkte markedsføring, hvis vi har dit samtykke. Hvis dine oplysninger behandles af en tredjepart, fungerer denne som dataansvarlig og dennes egne vilkår, betingelser og privatlivspolitik vil være gældende. Du bør grundigt gennemgå deres dokumentation før du giver dit samtykke til at videregive dine oplysninger til den pågældende tredjepart.

Dine personoplysninger kan også blive behandlet af vores betroede tredjepartsleverandører på vores vegne.

Vores betroede tredjeparter udfører en række forretningsaktiviteter på vores vegne. Vi giver dem kun de oplysninger, de har behov for til at udføre tjenesten, og vi kræver at de ikke bruger dine personoplysninger til andre formål. Vi gør altid vores bedste for at sikre, at alle tredjeparter vi samarbejder med behandler dine personoplysninger sikkert. Vi kan for eksempel overdrage tjenester, der kræver behandling af personoplysninger, til:

• Tredjeparter, der understøtter og hjælper os med at levere digitale- og e-handelstjenester, såsom social listening, lokalisering af butikker, loyalitetsprogrammer, identity management, vurderinger og anmeldelser, CRM, webanalyser og søgemaskiner, kurateringsværktøjer til brugergenereret indhold

• Annoncering, markedsføring, marketingbureauer, der hjælper os med at levere reklame, markedsføring og kampagner, at analysere deres effektivitet og til at hjælpe os med at administrere din kommunikation og spørgsmål

• Tredjeparter, der er krævet for at levere et produkt til dig, fx post/forsendelsestjenester

• Tredjeparter, der understøtter og hjælper os med at levere IT-tjenester såsom udbydere af platforme, hosting-tjenester, vedligehold og support af vores databaser samt vores software og applikationer, der kan indeholde dine personoplysninger (sådanne tjenester kan nogle gange forudsætte adgang til dine oplysninger for at udføre de nødvendige opgaver)

• Betalingstjenester og udbydere af kreditvurderinger med det formål at vurdere din kreditværdighed og verificere dine oplysninger, hvor dette er en betingelse for at indgå en kontrakt med dig

• Tredjeparter, der hjælper os med kundeservice og overvågning af uønskede hændelser ved brug af kosmetik.

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter:

• I det tilfælde, at vi sælger en forretningsenhed eller aktiver, kan vi videregive dine personoplysninger til køberen af en sådan forretningsenhed eller aktiver. Hvis L’Oréal eller en del af dets aktiver erhverves af en tredjepart er personoplysninger om kunderne en af de erhvervede aktiver.  I dette tilfælde er det køberen, der er den nye dataansvarlige og behandlingen af dine personoplysninger sker i henhold til dennes privatlivspolitik.

• Hvis vi er forpligtede til at offentliggøre eller dele dine personoplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår for brug/salg eller andre vilkår og betingelser du har accepteret, eller for at beskytte L’Oréals rettigheder, ejendom eller vores kunders og medarbejderes sikkerhed.

• Hvis vi har dit samtykke til at gøre det.

• Hvis vi ved lov må gøre det.

 

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere:

• Hvis en tjeneste du abonnerer på er lavet af L’Oréal og en samarbejdspartner (fx en co-branded app). I så fald behandler L’Oréal og samarbejdspartneren dine personoplysninger til hver deres formål, og dine oplysninger behandles:

• af L’Oréal i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik

• af samarbejdspartneren, der også handler som dataansvarlig, på dennes vilkår og betingelser og i overensstemmelse med dennes privatlivspolitik.

• Hvis du har accepteret at modtage markedsføringsmateriale og kommerciel kommunikation fra en L’Oréal-samarbejdspartner med et aktivt tilvalg (fx via en App, der er brandet af L’Oréal og stillet til rådighed for samarbejdspartnere). I så fald behandler samarbejdspartneren dine personoplysninger og denne handler som dataansvarlig på egne vilkår og betingelser og i overensstemmelse med egen privatlivspolitik.

• Vi kan dele vores samarbejdspartneres indhold fra de sociale netværk. Hvis du søger på indhold fra sociale netværk på vores websites/apps kan der blive sat en cookie fra et sådant socialt netværk på din enhed. Vi opfordrer dig til at læse cookiepolitikkerne på de relevante sociale netværk for uddybende information. 

• Når vi benytter Googles annoncetjenester på vores hjemmesider/apps, vil Google vil få adgang til og bruge dine personoplysninger. Hvis du vil vide mere om, hvordan Google bruger dine personoplysninger i forbindelse hermed, henvises til Googles privatlivsvilkår, der regulerer disse tjenester og databehandling.

Oplysninger, som Facebook indsamler og deler med os

Alle Facebook-funktioner og -tjenester, som er tilgængelige på vores hjemmeside/app, reguleres af Facebooks Datapolitik, hvor du kan læse mere om dine privatlivsrettigheder og opsætningsmuligheder.

Når du benytter hjemmesiden/appen, kan du:

-       logge på via din Facebook-adgangskode. Hvis du gør det, giver du dit samtykke til at dele nogle af dine offentlige profiloplysninger med os;

-       bruge Facebooks sociale plug-ins, såsom "Synes godt om" eller "Del" vores indhold på Facebook-platformen;

-       acceptere cookies fra hjemmesiden/appen (også kaldet "Facebook-pixel"), som hjælper os med at forstå din adfærd, herunder oplysninger om din enhed, hvordan du bruger vores tjenester, de køb du foretager og de annoncer du læser, uanset om du har en Facebook-konto eller er logget på Facebook.

Når du benytter disse Facebook-funktioner, indsamler vi oplysninger, som hjælper os til at kunne:

-       vise dig annoncer, som du måske er interesseret i på Facebook (eller Instagram, Messenger eller andre Facebook-tjenester).

-       måle og analysere effekten af vores hjemmeside/app og annoncer.

Vi kan også bruge de personoplysninger, du har videregivet til os via hjemmesiden/appen (såsom dit navn og efternavn, din e-mailadresse, din adresse samt dit køn og telefonnummer), til at finde dig på Facebook (eller Instagram, Messenger eller andre Facebook-tjenester) for at vise dig annoncer, der er endnu mere relevante for dig.  Når det sker, vil Facebook ikke dele dine personoplysninger, og vil slette dem lige så snart matchprocessen er færdig.

Vi hverken udbyder eller sælger dine personoplysninger.

Hvor opbevarer vi dine personoplysninger?

De oplysninger vi indsamler fra dig kan blive overført til, givet adgang fra og opbevaret på en destination uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). De kan også blive behandlet af medarbejdere, uden for EØS, der arbejder for os eller en af vores tjenesteudbydere.

L’Oréal overfører kun personoplysninger uden for EØS på en sikker og lovlig måde. Da ikke alle lande har lovgivning om brug og overførsel af personoplysninger, tager vi de fornødne skridt for at sikre at tredjeparter overholder forpligtelserne i denne Politik. Disse skridt kan omfatte gennemgang af tredjeparters privatlivspolitikker og sikkerhedsstandarder og/eller indgåelse af passende kontrakter (baseret på EU-kommissionens skabelon, der er tilgængelig her).

Kontakt os venligst for yderligere information, som beskrevet under ”Kontakt” nedenfor.

Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe vi har brug for dem til det formål, de er indsamlet til, for at imødekomme dine behov eller for at overholde vores juridiske forpligtelser.

For at fastsætte slettefristen for dine oplysninger, ser vi på følgende kriterier:

• Når du køber produkter eller tjenester, opbevarer vi dine personoplysninger i hele vores kontraktforhold

• Når du deltager i en kampagne, opbevarer vi dine personoplysninger i kampagnens løbetid

• Når du kontakter os med en forespørgsel, opbevarer vi dine personoplysninger i den tid det er nødvendigt for behandlingen af din forespørgsel

• Når du opretter en konto, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du anmoder om at få dem slettet eller efter en periode uden aktivitet (ingen aktiv interaktion med brands) defineret i overensstemmelse med lokale regler og vejledninger

• Når du har givet samtykke til direkte markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du afmelder dig eller anmoder om at blive slettet, eller efter en periode uden aktivitet (ingen aktiv interaktion med brands) defineret i overensstemmelse med lokale regler og vejledninger

• Når der sættes cookies på din computer, opbevarer vi dem så længe det er nødvendigt for at opnå deres formål (fx i løbetiden for en indkøbskurv-cookie eller en session-cookie) og i en defineret periode i overensstemmelse med lokale regler og vejledninger.

Vi kan beholde nogle personoplysninger for at overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser samt for at udøve vores rettigheder (fx at fremsætte vores krav ved en domstol) eller til statistiske eller historiske formål.

Når vi ikke længere har behov for at bruge dine personoplysninger fjernes de fra vores systemer og registre eller bliver anonymiseret, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem.

Er dine personoplysninger i sikkerhed?

Vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger sikkert og træffe alle rimelige forholdsregler hertil. Vi kræver ved kontrakt, at betroede tredjeparter, der behandler dine personoplysninger på vegne af os, gør det samme.

Vi gør altid vores bedste for at beskytte dine personoplysninger og når vi har modtaget disse, har vi strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang. Da overførsel af informationer ikke er fuldstændig sikkert, kan vi ikke garantere sikkerheden for de af dine oplysninger, der sendes til vores side. Således er enhver overførsel på egen risiko.

Links til tredjeparters sider og login via sociale medier

Vores websites og apps kan fra tid til anden indeholde links til og fra vores samarbejdspartneres netværk, annoncører og tilknyttede virksomheder. Hvis du følger et link til en af disse websites, skal du være opmærksom på, at disse sider har deres egne privatlivspolitikker og at vi ikke er ansvarlige eller står til ansvar for disse politikker. Gennemgå venligst politikkerne inden du sender personoplysninger til disse sider.

Vi kan også tilbyde dig muligheden for at bruge dit login fra et socialt medie. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at du, afhængigt af dine indstillinger på det sociale medie, deler dine profiloplysninger med os. Se venligst det relevante medies platform og gennemgå dets privatlivspolitik for at forstå hvordan dine personoplysninger deles og bruges i denne sammenhæng.

Sociale medier og brugergenereret indhold

Nogle af vores websites og apps giver brugere mulighed for at dele deres eget indhold. Husk, at indhold der lægges ud på en af vores sociale medieplatforme kan ses af offentligheden og du bør derfor være forsigtig med at dele visse personoplysninger, fx finansielle oplysninger eller oplysninger om din adresse. Vi er ikke ansvarlige for handlinger foretaget af andre personer, hvis du har delt personoplysninger på en af vores sociale medieplatforme og vi anbefaler, at du ikke deler sådanne oplysninger.

 

DINE RETTIGHEDER OG VALG

L’Oreal respekterer retten til privatliv: det er vigtigt at du er i stand til at have kontrol over dine egne personoplysninger. Du har følgende rettigheder:

Dine rettigheder

Hvad betyder det?

Retten til at blive informeret  Du har ret til at modtage klare, gennemsigtige og letforståelige oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger og om dine rettigheder.  Derfor giver vi dig oplysningerne i denne Politik.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig (med vise begrænsninger).

Vi kan opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger, der er forbundet med at tilvejebringe oplysningerne.

Anmodninger der tydeligt er ugrundede, overdrevne eller gentagne, besvares ikke med sikkerhed.

For at gøre dette, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte eller forældede og/eller fuldstændiggjort, hvis de er ufuldstændige.

For at gøre dette bedes du kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer. Hvis du har en konto, kan det være nemmere at rette dine egne oplysninger via din ”Min konto”-funktion.

Retten til at blive slettet/retten til at blive glemt

I nogle tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet. Bemærk, at dette ikke er en absolut rettighed, da vi kan være juridisk forpligtet eller have legitime grunde til at opbevare dine personoplysninger.

Hvis du ønsker, at vi sletter dine personoplysninger, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer.

Retten til at modsætte sig direkte markedsføring, herunder profilering     Du kan til enhver tid afmelde dig eller fravælge vores direkte markedsføring.

Det er nemmest at gøre dette ved at klikke på “Afmeld”-linket i enhver e-mail eller kommunikation vi sender til dig. Ellers kan du kontakte os via nedenstående kontaktdetaljer.

Hvis du ønsker at modsætte dig enhver profilering, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer.

Retten til at trække sit samtykke tilbage, til enhver tid, for behandling af oplysninger der er baseret på samtykke

Du kan trække dit samtykke, til at vi behandler dine personoplysninger, tilbage når en sådan behandling er baseret på samtykke. Trækkes samtykket tilbage berører det ikke lovligheden af behandling, baseret på samtykke, før samtykket er trukket tilbage.

Vi henviser til tabellen i afsnittet ”Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig og hvordan bruger vi dem?”, særligt kolonnen ”Hvad er retsgrundlaget for at bruge dine oplysninger?” for at identificere hvor vores behandling er baseret på samtykke.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer.

Retten til at gøre indsigelse mod behandling baseret på legitime interesser

Du kan til enhver tid modsætte dig vores behandling af dine personoplysninger, når en sådan behandling er baseret på legitime interesser. Vi henviser til tabellen i afsnittet ”Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig og hvordan bruger vi dem?”, særligt kolonnen ”Hvad er retsgrundlaget for at bruge dine oplysninger?” for at identificere hvor vores behandling er baseret på legitime interesser.

For at gøre dette, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer.

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at kontakte databeskyttelsesmyndigheden for at indgive en klage over L’Oréals databeskyttelses- og privatlivspraksis: 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Du er velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer, inden du indgiver en klage til Datatilsynet.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at flytte, kopiere eller videregive oplysninger fra vores database til en anden. Dette gælder kun oplysninger du har delt, hvor behandlingen er baseret på en kontrakt eller dit samtykke og hvor behandlingen foretages automatisk. Vi henviser til tabellen i afsnittet ”Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig og hvordan bruger vi dem?”, særligt kolonnen ”Hvad er retsgrundlaget for at bruge dine oplysninger?” for at identificere hvor vores behandling er baseret på opfyldelse af en kontrakt eller på samtykke.

For yderligere oplysninger, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer.

Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Denne rettighed indebærer, at vores behandling af dine oplysninger er begrænset, så vi kan opbevare dem men ikke behandle dem yderligere.

Dette gælder ifølge Persondataforordningen, hvis følgende forhold gør sig gældende:

  • rigtigheden af personoplysninger bestrides af den registrerede (dvs. dig) i en periode, hvor den dataansvarlige har mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
  • behandlingen er ulovlig og den registrerede (dvs. dig) modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at behandlingen af dem begrænses
  • den dataansvarlige (dvs. L’Oréal) har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af den registrerede
  • den registrerede (dvs. dig) har gjort indsigelse mod behandling, der er baseret på den dataansvarliges legitime interesser, og behandlingen begrænses i en periode mens det kontrolleres om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

 

Hvis du ønsker at anmode om begrænsninger, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktdetaljer.

Retten til at deaktivere cookies

Du har ret til at deaktivere cookies.

HVAD ER COOKIES?

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed (computer, tablet eller mobil) når du er på internettet, herunder på L’Oréal-koncernens websites. For flere oplysninger, se venligst følgende link: http://www.aboutcookies.org.

DEAKTIVERING AF COOKIES

Du kan nemt ændre på cookie indstillingerne i cookie settings.

Du kan også ændre på indstillingerne i din browser og i den forbindelse aktivere eller deaktivere cookies. Se venligst Hjælp-funktionen i din browser ved behov.

Mange cookies bruges til at forbedre brugervenligheden eller funktionaliteten på websites og i apps. Derfor kan deaktiveringen af cookies forhindre dig i at bruge bestemte dele af vores websites/apps, som beskrevet i cookie settings.

For at imødekomme din anmodning, kan vi kræve dokumentation på din identitet.

KONTAKT

Skulle du have spørgsmål til eller bekymringer omkring hvordan vi behandler og bruger dine personoplysninger eller ønsker du at udøve nogle af dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte os på:

Consumer Care Center:

E-mail: [email protected] 

Adresse:    

L'Oréal Danmark A/S

Havneholmen 25

1561 København V

Danmark

 

Nordic Data Protection Officer / Databeskyttelsesrådgiver

[email protected]

 

Klage til en tilsynsmyndighed

Ønsker du at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til www.datatilsynet.dk

Ønsker du at indgive en klage over vores brug af cookies, kan du gøre dette til www.erhvervsstyrelsen.dk